Zupa w zestawie w abonamencie z dofinansowaniem  tylko dla uczniów szkół podstawowych

22 dni x zestaw    11,50 = 253,00

zestaw : Posm II,  nauczyciele, rodzice, pracownicy….

22 dni x zestaw 13,00 = 286,00

22 dni  x II danie  11,00 = 242,00

Zupa w abonamencie z dofinansowaniem tylko dla  uczniów szkół podstawowych

22 dni  x   zupa    3,50   = 77,00

Zestaw jednorazowo 13,00

Zupa jednorazowo  5,00

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08,01,2024

mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167

PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym

Solna 503104308

Różana 501154404