stołówka szkolna
oferta dla szkół
żywienie w szkole
catering dla placówek oświatowych
stołówka szkolna
oferta dla szkół
żywienie w szkole
catering dla placówek oświatowych
previous arrow
next arrow

 

 

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

 

I. Abonament i opłaty

 


 

 • Osoby chętne do korzystania z posiłków abonamentowych zapisują się wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny [tutaj] oraz u personelu stołówki szkolnej.
 • Okres abonamentowy to minimum dwa dni tygodnia, powtarzające się w każdym kolejnym tygodniu danego miesiąca.
 • Odpłatność za posiłki abonamentowe uiszczana jest z góry za dany miesiąc, osobiście w stołówce szkolnej lub przelewem na numer konta
  mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata. Jeżeli opłata jest wnoszona za niepełny miesiąc, należy odpowiednio umniejszyć opłatę i wyszczególnić korygowane dni w tytule przelewu (np. bez piątków, bez dni 15, 16 i 19 września, itp.). W przypadku wykonania umniejszonego przelewu bez podania konkretnych terminów, należy jednocześnie zgłosić nieobecność dziecka na obiadach SMS’em lub osobiście w stołówce szkolnej zgodnie z zasadami zgłaszania odpisów.
 • Płatności należy dokonywać do 7-go dnia każdego miesiąca.
 • Posiłki poza abonamentem (kupowane jednorazowo) należy zamówić do godziny 1100
 • Koszt abonamentu oraz pojedynczych posiłków – podane w dziale opłaty [przeczytaj]
 • Z posiłków mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 • Wszystkie bieżące informacje (koszt abonamentu danego miesiąca, jadłospis na dany tydzień zajęć szkolnych) dostępne są na niniejszej stronie internetowej, na podstronach działu “dla szkół“. Na początku miesiąca podawana jest kwota opłaty dla każdego ucznia za dany miesiąc, w razie zgłaszanych wcześniej odpisów opłaty różnią się.
 • Odbieranie bloczków abonamentowych odbywa się pierwszego dnia nowego miesiąca, od godziny 800 w stołówce szkolnej.
 • Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
 • W przypadku zagubienia bloczku abonamentu należy zgłosić się do obsługi stołówki. Stołówka szkoły posiada listy imienne osób korzystających z posiłków.
 • Zgłoszenie deklaracji abonamentowej zobowiązuje obie strony do:
  • stołówka – ugotowanie, wydanie posiłku
  • klient – uiszczenie z góry miesięcznej opłaty uzależnionej od ilości dni, w których będzie korzystać z posiłków

 

 

II. Rezygnacja z abonamentu, zwroty opłat za posiłki

 


 

 • W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole w formie: osobiście u obsługi stołówki szkolnej, telefonicznie lub poprzez SMS, na numer 503 104 308.
 • Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. W szczególnych przypadkach gdy uczeń lub rodzic, dokonujący wpłaty na początku miesiąca, zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach tygodnia, płaci opłatę pomniejszoną o dane dni.
 • Za nieobecność dziecka na posiłku abonamentowym niezgłoszoną lub zgłoszoną po terminie nie przysługuje zwrot opłaty.
 • Czas nieobecności dziecka z powodu “zielonej szkoły”, wycieczek, wyjścia do kina, itp. musi być zgłoszony przez rodzica obsłudze stołówki.
 • Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona osobiście. Stołówka musi wykreślić daną osobę z listy oraz w razie potrzeby wzajemnie rozliczyć się.

 

 

III. Wydawanie posiłków

 


 

 • Posiłki obiadowe wydawane są w godzinach 1240-1530
 • Aktualny jadłospis na dany tydzień dostępny jest zawsze na stronie internetowej oraz jest wywieszony w stołówce szkolnej.
 • Posiłki abonamentowe wydawane są na podstawie okazanych bloczków abonamentowych.
 • Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące przygotowywanych i serwowanych posiłków oraz samej pracy stołówki prosimy zgłaszać pod nr telefonu 503 104 308 lub osobiście w stołówce szkolnej.

 

 

IV. Zasady zachowania w stołówce

 


 

 • Podczas przebywania w stołówce i spożywania posiłków obowiązują zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania
 • Po spożyciu posiłku brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce
 • Nie wolno wynosić szkolnych naczyń i sztućców poza pomieszczenie stołówki
 • Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce
 • W stołówce szkolnej uczeń powinien:
  • poruszać się po stołówce spokojnie (nie biegać)
  • nie zmieniać miejsca w czasie spożywania posiłku
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń
  • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek
  • zastawić po sobie porządek, zostawić czyste miejsce na stoliku
  • szanować naczynia, sztućce
  • naprawić szkodę uczynioną w stołówce
 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu