PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

PROSIMY O KONTAKT  W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ 

LUTY 2022

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

20 dni x zestaw    10,00 =  200.00

20dni x II danie   9,00   =   180 .00

 20 dni x zupa         5,00   =   100.00        

ZESTAW   (ZUPA+ II DANIE KOMPOT  LUB  WODA )       10,00

II DANIE (KOMPOT  LUB   WODA)                                           9,00

ZUPA                                                                                                    5,00

 

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

 

OBIAD JEDNORAZOWY ZAMAWIAMY DO GODZ. 10:00

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08.02.22

 

OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

 mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole w formie: osobiście u obsługi stołówki szkolnej, telefonicznie lub poprzez SMS,

 

tel Rożana 501154404

tel.Solna 503104308