Listopad 2022

szkoła Różana  501154404   dzień wolny 11

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

20 dni x zestaw    12,00 =  240,00

20dni x II danie   10,00 = 200,00

20 dni x zupa w abonamencie z dofinansowaniem 3,50   = 70,00

szkoła Solna 503104308    dni wolne 2, 11 

19 dni x zestaw    12,00 =  228,00

19 dni x II danie   10,00 = 190,00

19  dni x zupa w abonamencie z dofinansowaniem 3,50   = 66,50

 

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

OBIAD JEDNORAZOWY ZAMAWIAMY DO GODZ. 10:00

Zupa jednorazowo 5 zł

 ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 07.11.22

 mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167

 PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

 OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

 W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym