SZKOŁA RÓŻANA 01-27.03.24

 Opłaty marzec 2024

Zupa w zestawie w abonamencie z dofinansowaniem  tylko dla uczniów szkół podstawowych

19 dni x zestaw    11,50 = 218,50

Zestaw: nauczyciele, rodzice, pracownicy….

19 dni x zestaw 13,00 = 247,00

19 dni  x II danie  11,00 = 209,00

Zupa w abonamencie z dofinansowaniem tylko dla  uczniów szkół podstawowych

19 dni  x  zupa    3,50   = 66,50

SZKOŁA SOLNA 01-26.03.24

Opłaty marzec 2024

Zupa w zestawie w abonamencie z dofinansowaniem  tylko dla uczniów szkół podstawowych

18 dni x zestaw    11,50 = 207,00

Zestaw: POSM II,  nauczyciele, rodzice, pracownicy….

18 dni x zestaw 13,00 = 234,00

18 dni  x II danie  11,00 = 198,00

Zupa w abonamencie z dofinansowaniem tylko dla  uczniów szkół podstawowych

18 dni  x  zupa    3,50   = 63,00

 

Zestaw jednorazowo 13,00

Zupa jednorazowo  5,00

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08.03.24

mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167

PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym