Opłaty Maj 2023

Różana 501154404,  Solna 503104308

( dni wolne 1,2,3)

 KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

20 dni x zestaw    12,00 = 240.00

20 dni x II danie  10,00 = 200.00

20 dni x zupa         3,50   = 70.00      

 

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08.05.23

 mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167

 PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

 OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

 W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym