ROZLICZENIA ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY W MARCU  !!!

PROSIMY O KONTAKT Z STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ W CELU INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ 

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

DNI SZKOLNYCH 20

DNI DO ZAPŁATY ZA MAJ 13  

          13 dni x zestaw 9,00 =  117,00

          13 dni x II danie 8,00 =  104,00

          13 dni x zupa 4,00=  52,00           

OPŁATY MAJ        ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5      NR 501154404

ROZLICZENIA ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY W MARCU  !!!

PROSIMY O KONTAKT Z STOŁÓWKĄ SZKOLNĄ W CELU INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ 

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

DNI SZKOLNYCH 16

DNI DO ZAPŁATY ZA MAJ 9  

         9 dni x zestaw 9,00 =  81,00

         9 dni x II danie 8,00 = 72,00

         9 dni x zupa 4,00=  36,00  

ZESTAW   (ZUPA+ II DANIE KOMPOT  LUB  WODA )       9,00

II DANIE (KOMPOT  LUB   WODA)                                           8,00

ZUPA                                                                                                     4,00

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

OBIAD JEDNORAZOWY ZAMAWIAMY DO GODZ. 11:00

PŁATNOŚĆ TYLKO W STOŁÓWCE

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE GOTÓWKĄ , PRZELEWEM NA KONTO DO 7 KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata.

Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole w formie: osobiście u obsługi stołówki szkolnej, telefonicznie lub sms