Opłaty KWIECIEŃ 2024

Zupa w zestawie w abonamencie z dofinansowaniem  tylko dla uczniów szkół podstawowych

20 dni x zestaw    11,50 = 230,00

 

Zestaw: nauczyciele, rodzice, pracownicy….

20 dni x zestaw 13,00 = 260,00

 

20 dni  x II danie  11,00 = 220,00

 

Zupa w abonamencie z dofinansowaniem tylko dla  uczniów szkół podstawowych

20 dni  x  zupa    3,50   = 70,00

 

Zestaw jednorazowo 13,00

Zupa jednorazowo  5,00

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08.04.24

mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167

PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym