Maj 2022

 

SZKOŁA RÓŻANA   501154404

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

20 dni x zestaw    11,00 =  220.00

20 dni x II danie   10,00 =   200.00           

20 dni x zupa          5,00   =   100.00        

 

 SZKOŁA  SOLNA 503104308

KOSZT OBIADÓW W ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM

20 dni x zestaw    11,00 =  220.00

20 dni x II danie   10,00 =   200.00

20 dni x zupa          5,00   =   100.00        

 

1 OPAKOWANIE  JEDNORAZOWE   1,00

 

OBIAD JEDNORAZOWY ZAMAWIAMY DO GODZ. 11:00

 ODPŁATNOŚĆ W STOŁÓWCE, PRZELEWEM NA KONTO DO 08.05.22

 PROSIMY O PŁATNOŚĆ W WYZNACZONYM TERMINIE

 OBIADY NIEOPŁACONE W TERMINIE NIE BĘDĄ WYDAWANE

 mBank: 86 1140 2017 0000 4502 0851 5167
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły oraz informację za jaki miesiąc dokonywana jest opłata.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole można dokonać tzw. odpisu posiłku. Odpis należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność w szkole w formie: osobiście u obsługi stołówki szkolnej, telefonicznie lub poprzez SMS,